Samarbeid med Equinor

Published: 
Mar 25, 2020
Samarbeid med Equinor

I samarbeid med vår kunde Equinor, har vi nå levert en ny leveranse med smittevernsutstyr til Helse Vest. Denne leveransen med utstyr skulle egentlig blitt levert om bord til våre områdeberedskaps fartøy Stril Merkur, Stril Herkules og Stril Poseidon.

Denne leveransen endret Equinor leveringssted på, og leverte det til Helse Vest for å fortsette å være med på dugnaden. Sammen kan vi alle bidra, og gjøre det vi kan for å hjelpe hverandre i denne sårbare situasjonen.

Simon Møkster Shipping vil takke Equinor som har donert denne store leveranse med smittevernsutstyr, GAC som har dekket transporten og leverandøren av utstyret Univern.

Noe av smittevernsutstyr som er levert:

  • Smittefrakker
  • Kirurgiske minnbind
  • Hansker; Latex og nitril
  • Vernedrakter
  • Tettsittende vernebriller
  • Åndedrettsvern