Pressemelding 10/12-2020

Published: 
Dec 10, 2020
Pressemelding 10/12-2020

Tilpasning av Stril Herkules: Utsettingssystem for E-ROV

Fartøyet Stril Herkules

Bakgrunn:

Fartøyet Stril Herkules er et av verdens mest avanserte beredskapsfartøy og opererer til daglig på Tampen området for Equinor. Fartøyet er spesialtilpasset til Equinors behov og dekker et bredt spekter av beredskapstjenester innen overvåking, oljevern, mann over bord beredskap, nødslep, brannslukking etc.

Selve E-ROV systemet leveres og opereres av Oceaneering. Systemet er allerede på kontrakt for Equinor og består av et avansert fjernstyrt batteridrevet ROV system, som kan settes ut og forlates på havbunnen. Systemet kan da opereres fra land, fra fartøy eller fra en installasjon ute på feltet.

Foto: Equinor. Til venstre fra E-ROV kontrollkabin på land. Til Høyre E-ROV under løfting.

Beskrivelse:

Stril Herkules skal bygges om for å kunne ta hånd om E-ROV systemet når det er ute på feltet. Fartøyet vil få montert inn et håndteringssystem for å kunne sette ut og ta opp E-ROV. Dette systemet vil være i stand til å løfte opp til 34 tonn. Når EROV-en er om bord vil den være plassert innendørs noe som tilrettelegger godt for kontroll og vedlikehold av E-ROV-en.

Prinsippskisse over systemet slik det blir montert inn i fartøyet. Bildet til venstre viser ROV i parkert posisjon ombord. Bildet til venstre viser E-ROV utenfor skutesiden.

Kontaktpersoner:

Tom Karlsen - Technical Manager - Simon Møkster Shipping AS 

Kenneth Solbjør - Installation Manager - Oceaneering