Frokostseminar med WISTA på Stril Luna

Published: 
Feb 24, 2023
Frokostseminar med WISTA på Stril Luna

Fredag 24. februar arrangerte WISTA frokostseminar om bord på Stril Luna. WISTA er en nettverksgruppe for kvinner i maritim næring og startet et eget nettverk i Stavangerregionen i 2022. Under frokosten signerte også Simon Møkster Shipping "40 by 30" og har dermed forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke mangfold i ledende stillinger med mål om 40 % kvinneandel i 2030.

Vi vil takke Stril Luna ved kaptein Kathrine Nistad og mannskap for et kjekt besøk og charter Equinor for godt samarbeid.

Omvisning om bord. Foto: Inger Nilsen.

Anne Jorunn Møkster signerer "40 by 30". Foto Inger Nilsen.

Eli Gjesdal, talsperson WISTA Stavanger, Anne Jorunn Møkster og kaptein Kathrine Nistad. Foto Fride Solbakken.