Strilborg fortsetter sin operasjon for Kystverket.

Simon Møkster Shipping kan i dag meddele at Strilborg fortsetter sitt arbeid for Kystverket i ytterligere 1 år fast. Kontrakten inneholder også en opsjon på 1 år utover fast periode. Oppstart er Januar 2018.

I forbindelse med kontrakten vil Strilborg ombygges til å kunne ligge på landstrøm, noe som vil være med på redusere fartøyets utslipp og som er i tråd med vår grønne profil.

Simon Møkster Shipping gleder seg til å fortsette samarbeidet med Kystverket.
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower