Banner1
Banner7
Banner2
Banner 4
Banner4
Banner3

careers

Register your CV

Become a member of our team!

We are always looking for people to strengthen our team! Currently there is no vacant positions, but send us a general application. Do not hesitate to apply!

news

Møkster sikrer nye kontrakter med Statoil for tre områdeberedskapsskip

Simon Møkster Shipping AS har inngått kontrakt med Statoil for videreføring av områdeberedskapstjenester i Nordsjøen og Norskehavet. Kontrakten gjelder skipene Stril Merkur, Stril Herkules og Stril Poseidon og medfører at disse vil være i operasjon for Statoil til juli og desember 2025. I tillegg kommer opsjoner. Kontrakten er den største enkeltkontrakten i Møksters historie og medfører at 80 arbeidsplasser til sjøs blir sikret.

Always Ready
We support:
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower