Banner2
Banner 4
Banner3
Banner7
Banner7
Banner4
Barents

Photo Contest 2019

Photo Contest winner January!

Photo: Kai-Roger Brox

news

Ferdigstillelse av landstrømstilkobling Stril Barents

I november 2018 avtalte Vår Energi og Simon Møkster Shipping AS en oppgradering av fartøyet Stril Barents som innebær montering av landstrømtilkobling kombinert med en batteriløsning for energilagring om bord.
Første milepæl ble nådd 24/1 - 19. Det kan nå rapporteres om at landstrømstilkoblingen er ferdigstilt, testet og tatt i bruk.
Ved landligge ved forsyningsbasen Polarbase i Hammerfest kan skipet nå kople seg til landstrøm og dermed redusere forbruk av drivstoff samt utslipp. I tillegg kan en benytte dette systemet til å lade opp skipets nye batterisystem når dette systemet blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2019.


Always Ready
We support:
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower