Simon Møkster Shipping celebrates it's 50 years anniversary

In 2018 it is 50 years since Captain Simon Møkster bought his first vessel, which was the Mokstein. In the picture below this vessel can be seen. We will throughout 2018 publish historic material, new material and other news in order to celebrate both the past and the future on our homepage. Keep your self up to date by logging on www.mokster.no!

Simon Møkster's first ship, MOKSTEIN, 560 TDW, ex Nordborg, was purchased in 1968.  The ship was originally built for shipowner Jacob Misje, and was delivered from Gravdal Shipbuilding in July 1961. 
Simon Møkster travelled to Bergen in 1968, purchased the ship and sailed it as Captain to Stavanger. On the way douth the vessel visited Møkster, where his closest family, as well as friends and acquaintances, came aboard to see the ship. The ship was named MOKSTEIN after a small island outside of Møkster.
Nobody then knew that "MOKSTEIN" marked the start of a shipping company that now 50 years later still exists as a well renowned. When Simon Møkster established himself as an independent shipowner back in 1968, this was the first shipping company in Stavanger since 1955.  
Mokstein was sold in January 1973 to Wester Shipping AS, Tromsø.
--------------
Simon Møksters første skip, MOKSTEIN, 560 tdw, ex Nordborg, ble overtatt 15. juli 1968 i Bergen. Skipet fikk navnet etter en liten holme sørvest for øya Møkster. Simon Møkster og Johan Stangeland kjøpte skipet sammen og undertegnet 18. juni 1968, mens kjøpekontrakten ble undertegnet 01. juli 1968.

Skipet var opprinnelig bygget for Bergensrederiet Jacob Misje, og fikk da det ble levert fra Gravdal Skipsbyggeri i juli 1961 navnet "JIMMY". Skipet var utstyrt med en Caterpillar diesel på 510 HBK, innsatt ny i 1964, og det var i Misjes eie frem til februar 1965, da det ble solgt til KS AS Nordship & Co., Holmestrand, for kr. 1,35 millioner, inkludert et certeparti til Jakob Kjøde i Bergen frem til juni/juli 1965.

Møkster reiste selv til Bergen og overtok skipet, og gikk under hans kommando til Stavanger. På veien sørover gikk "MOKSTEIN" innom øya Møkster hvor hans nærmeste familie, samt venner og bekjente, kom om bord for å bese skipet.

Da Møkster i 1968 etablerte seg som selvstendig reder, var dette den første rederietableringen i Stavanger siden 1955, da kjøpmann Helge R. Myhre startet sitt rederi. Det var også den første av i alt to rederietableringer i Stavanger dette år.

I mars 1970 ble "MOKSTEIN" sluttet på T/C til Ellerman Wilson Line for fart mellom Vest-Norge og Skottland.
I juli 1970 ble "MOKSTEIN " levert på et "Bare/Boat" certeparti til Per Haram og kaptein Leidulv Overaa.
Det var i forbindelse med leveringen av "MOKSTEIN" at Simon Møkster for første gang kom i kontakt med Per Haram. Han seilte da som maskinsjef i Oslorederiet Øivind Lorentzen, om bord i gasstankeren "MUNDOGAS ATLANTIC" på 8645 tdw., bygget i 1969.

Mokstein ble solgt i januar 1973 til Wester Shipping AS, Tromsø.
I januar 1977 kjøpte Hans Norland skipet, og hun fikk navnet Selstein.
Skipet fikk en trist skjebne, grunnstøtte ved Den Helder, Holland, i februar 1981, slept til Rotterdam, ble kondemnert og hugget opp.

Rederiet hadde seinere ytterligere to skip med navn Mokstein.

Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower