Fra Strilmøy til Stril Poseidon - En historie om vår beredskap.

Skipet Strilmøy, som i 1981 ble satt inn som standbyfartøy til Statoil, er vel kanskje det fartøyet som virkelig representerer Simon Møkster Shippings oppstart innenfor offshore industrien.

Dette var det 40.ende fartøyet rederiet skaffet seg. Båten ble bygget om ved Nordtveit Skibsbyggeri, og ble blant annet utstyrt med en egen dieseldrevet Azimuth propell forut. Dette var på den tiden et banebrytende konsept og bidro til en kraftig reduksjon av fartøyets drivstoff-forbruk. Løsningen innebar også redundans i forhold til at skipet fikk et uavhengig fremdriftssystem i tillegg til skipets hovedpropell.

Til tross for båtens alder var den et populært fartøy og folk trivdes godt om bord. Det var en flott og sammensveiset gjeng om bord. Båten gjorde en utmerket jobb og ble værende på samme kontrakt for Statoil fra oppstarten i 1981 og helt frem til 2004.
I 2002 mottok sågar båten en pris fra Statoil for sitt fremragende HMS arbeid.

Det hører med til historien at en kar fra Statoil ringte rederikontoret og var sikker på det oppgitte byggeåret var skrevet feil.
- Det måtte da være slik at båten var fra 1972 og ikke fra 1927? Ryktene sier at det ble ganske så stille i telefonen når det ble bekreftet at båtens originale byggeår faktisk var 1927.
--
Strilmøy på Draupne Feltet
--
Et nytt viktig kapittel innenfor rederiet når det gjelder beredskapstjenester var lansering av områdeberedskapsskip. Disse skipene er vesentlig større, de dekker et mye større område og de tilbyr et bredt spekter av beredskapstjenester.
Rederiets erfaringer helt tilbake til da Strilmøy ble satt i drift i 1981 har vært avgjørende for at en kunne lykkes med områdeberedskapsfartøy.
Fokus på skreddersøm tilpasset kundekrav og skipets oppgaver på feltet samt stort fokus på optimalisering når det kommer til forbruk av drivstoff og utslipp har vært viktige faktorer i så måte.

Simon Møkster Shipping var med på å utvikle dette konseptet og var det første rederiet i verden til å ta i bruk slike skip. Det første skip av denne typen, Stril Poseidon, ble levert til Statoil sommeren 2003.
--
Stril Poseidon i havet
--
--
Historikk (Båt nr 40) M/S STRILMØY (I) (5018480) (LCO (1980 – 2004):
Bygd av Kaldnes mek. Verksted A/S, Tønsberg (# 74), som D/Wh 272 brt, 98 nrt.
117.4 x 24.2 x 14.11 3 Exp. (Kaldnes), 187 NHK
1927: Nov.: Levert som HERKULES I for Hvalfanger A/S Vestfold (Johan Rasmussen & Co.), Sandefjord
1934: Juli: Solgt til Vestfold Whaling Co. Ltd., London, UK. Omdøpt VESTFOLD IV
1935: Solgt til Vestfold Corporation, Panama
1939: 27.07.: Solgt til Walter Rau, Neusser Ölwerke AG, Neuss an Rhein/Bremen, Tyskl. Omdøpt RAU XI
1939: 21.11.: Overtatt av Die Kriegsmarine.
1940: 20.07.: Omdøpt V 1705
1950: Solgt til Hans O. Vindenes, Vinneseidet/Bergen. Omdøpt ANNA G. Ombygd til D/Fi. (H-152-F)
1956: Ombygd til M/Fi: 6cyl. 2T EV DM (Alpha Diesel A/S), Frederikshavn), 720 bHK
1957: Forlenget: 342 brt, 146 nrt 143.3 x 24.1 x 15.9
1974: Solgt til Henry Kalve, Bakkasund/Bergen. Omdøpt GRETHE KALVE (H-8-AV)
1980: Innkjøpt av Simon Møkster, Stavanger. Omdøpt STRILMØY
1981: Ombygd til M/S / Stand by/Rescue ved H. & E. Nordtveit Skibsbyggeri
407 brt, 146 nrt. Ekstra motor: Caterpillar, 610 bHK
1993: Sept.: Overført til Simon Møkster Shipping AS, Stavanger
1994: Juli: Ommålt: 387 BT, 116 NT
1997: Overført til Simon Møkster Rederi AS, Stavanger
2001: April: Overført til Team Møkster AS, Stavanger
2004: Mai: Solgt til Scandinavia Metall AS, Stord. Hogd på Eldøyane.
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower