Asbjørn Sunde: Seilte på Mokstein og seiler fortsatt!

Asbjørn Sunde er den eneste som har vært påmønstret Mokstein som var rederiets første skip, og fremdeles seiler. I denne artikkelen kan dere lese litt om hans historie fra den tiden. 

Asbjørn Sunde kaptein på Elektron II

Eg starta mi karriere her i Møkster på Mokstein i april 1971, det var då

Mokstein var på bare/boat til Leidulf Overå. Vi seilte i Grangemouth-ruta,

Trondheim, heile Vestlandet og til Grangemouth, 14 dages turer. Midtsommers

juni/juli leverte Leidulf båten tilbake til Møkster. Han var redd for vi ikke kom til å få fornyet T/C med Wilson line. Men vi fortsatte nå med Simon som reder.

Første turen til Stavanger etter tilbakeleveringen kom Simon ombord i Stavanger. Ny kaptein var då Terje Voll. Vi andre ble spurt om vi ville fortsette. Simon sa det slik; Eg kan ikke love dere fast jobb, men eg skal love dere jobb så lenge eg har båter. Det var godt nok for oss, og eg har vært her siden med et lite avbrekk.

 

Eg og maskinist Audun Ask (fra Rennesøy) fra Mokstein fikk beskjed om å reise til Trondheim og bli med å ta over Nicoto i april 1972. Dette skipet blei den første Havstril, også første skip med stril i navnet.  Den gjekk i T/C for Bergenske, vår første tur gjekk i Nordlandsruta Trondheim til Tromsø.

Det var stas - nesten heilt ny båt, der var eg i 16 mnd. i en strekk. Det trur eg vi var heile mannskapet.

-

Mokstein - Rederiets første skip. 

-

Her har vi Nicoto, som senere ble Rederiets første Havstril.

-

I april 2018 er det 47 år siden Asbjørn mønstret på rederiets første skip, Mokstein, som lettmatros. 20 år gammel. Han var i andre rederi i en periode på slutten av 70-tallet, men kom heldigvis tilbake. Han har erfaring fra stykkgods, slepefartøy, ankerhåndtering, standby, forsyning, og nå Elektron II. Det meste av det rederiet har hatt som beskjeftigelse gjennom årene.  Han er en allround’er, noe rederiet har hatt stor nytte av.  En foreløpig takk for dette, og så håper vi han blir her i lang tid framover.

Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower