Landstrømstilkobling - Stril Luna

Åpning av Stril Luna's landstrømstilkobling 3 juni kl 12.30 i Stavanger havn.

Innledning

Vår Energi AS og Simon Møkster Shipping AS inngikk i januar en avtale om installasjon av anlegg for mottak av landstrøm på Stril Luna. Stril Luna er et moderne og avansert forsyningsskip som går i tjeneste for Vår Energi med base i Dusavik. Dette anlegget er nå installert og klart til å tas i bruk. Anlegget er finansiert av Vår Energi AS, NOx fondet og Simon Møkster Shipping AS.

Åpningsarrangement

I samarbeid med Vår Energi AS og Stavanger Havn, vil anlegget offisielt åpnes under en seremoni i Stavanger Havn mandag 3 juni 2019 kl 12:30 . Dette vil samtidig markere åpning av Stavanger Havns og Risavika Havns anlegg for forsyning av landstrøm. Åpningen vil foretas av ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø og ordfører i Sola Ole Ueland.

Miljøaspekter

Simon Møkster Shipping har over lang tid arbeidet med å redusere miljøutslipp fra sine skip. Redusert bunkersforbruk gjennom fornuftig operasjon, bruk av lavsvovel bunkers eller LNG, batteriløsninger og landstrømsanlegg er alle eksempler på dette. Rederiet utarbeider en årlig miljørapport.

Landstrømsanlegg gir foruten redusert CO2 avtrykk, også forbedret miljø lokalt rundt basene og dessuten redusert støy i de nære omgivelsene rundt skipet.

For Stril Luna forventes en årlig besparelse på 75 tonn bunkersolje som vil gi redusert CO2 utslipp på 230 tonn, 2,9 tonn NOx og 75 kg med svevestøv.

Teknologi

Systemene for landstrøm er laget iht NEK/ICE standarden. Det medfører at skip kan koble seg til landstrøm på de kaianlegg som har dette. Nasjonalt pågår et arbeid der flere og flere skip og kaianlegg for låndstrømsfasiliteter. For offshore skipene kan 690 V AC 60 Hz strøm mottas med inntil 600 A. Dette er tilstrekkelig til å kjøre alle systemer om bord.

Hovedleverandør til anlegget på Stril Luna er Kongsberg Maritime AS.

Simon Møkster Shipping AS

Simon Møkster Shipping AS er et familierederi med base i Stavanger. Rederiet eier og opererer 18 skip innen segmentene forsyningsskip, beredskapsskip og subsea/renewables.

For ytterligere informasjon : Nils A Liaaen / mobil 41643988

Tilkoblingspunkt i Dusavik

Tilkobling om bord

Stril Luna

Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower