Kystverket skrev historie ombord på Strilborg

For første gang er det kommet lærlinger og kadetter om bord i en av fartøyene som er i slepeberedskapen til Kystverket. Kystverket får dermed en bedre beredskap, samtidig som det sikrer økt rekrutering til norsk skipsfart.

Vi i Simon Møkster er veldig glade for å få være en del av dette og vi ser frem til å utdanne, samt dra nytte av ekstra Kadetter og Lærlinger om bord på Strilborg.
Senior Ingeniør Ola Jordheim, Kaptein Gundersen, kadett Pedersen og Lærling Larsen
om bord på Strilborg. FOTO: Kystverket/Anders Røeggen
 
Strilborg
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower