Sponsorlauget

Kirkens Bymisjon Rogaland har etablert et sponsorlaug for å legge til rette for et godt samarbeid med næringslivet. Det er allerede 16 bedrifter med i sponsorlauget og sammen gjør vi et løft for andre, for mennesker og menneskeverd. Sponsorlauget støtter blant annet arbeidet til Natteravnene og Gatepresten. Behovet er stort, derfor trenger vi flere støttespillere.

Vil du vite mer? Ta kontakt med torstein.plener@bymisjon.net
Published 29.08.2013
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower