Rekruttering 2018

Høsten 2018 har rederiet v/Inger og Knut, deltatt på tre rekrutteringsarrangement.

I februar deltok vi på Karrieredagen på Høyskolen i Haugesund, et arrangement for både høyskoleelever og fagskoleelever (fremtidige kadetter). Vi sto på stand og informerte om karrieremulighetene i SMS, og fikk knyttet en del kontakt med potensielle søkere.

25. oktober deltok vi på MS Gann sitt rekrutteringstokt. Toktet skulle innom 4 havner i løpet av 4 dager. Toktet startet i Florø. Deretter var båten innom Bergen, Leirvik og Haugesund.
Vi fikk formidlet vårt budskap til ca.250 elever på 10-klassetrinnet som kommer fra skoler i Haugesunds- og Sunnhordlandsregionen.

Hvert år avholdes Offshore- og Maritime dager på Oljemuseet i Stavanger. Dette arrangeres av Maritimt Forum i Stavanger. Simon Møkster Shipping har deltatt her de fleste år siden det startet og 2018 er intet unntak. Tradisjonen tro hadde vi vår lille stand på plass i 2.etg 20-21. november. Derfra fikk vi formidlet budskapet vårt til ca 400 elever på 10-klassetrinnet som holder til i Stavanger – og Jær-regionen.

Vi er meget fornøyde med at vi har nådd ut til mange ungdommer denne høsten. På alle disse «eventene» representerer vi mest næringen, men samtidig så lærer vi dem om Møkster Shipping.
Mange ungdommer vi har snakket med er svært engasjerte, nysgjerrige og interesserte i vår bransje. I tillegg når vi ut til lærere, rådgivere og foreldre. Vi forklarer hvilke linjer de skal velge for å oppnå en stilling på våre båter. Vi snakker om karrieremuligheter og krav som vi stiller. Vi lærer dem om skipstypene våre og om livet om bord.
Noen er bekymret for om en karriere i vår næring. Vårt tilsvar er at alle bransjer opplever opp og nedturer. Simon Møkster Shipping AS og vår næring driver ut fra et evighetsperspektiv og dette perspektivet inkluderer norske sjøfolk. Utdanningene som tilbys er av høy kvalitet og gir muligheter både til lands og til vanns.

TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR TIL GOD OPPLÆRING OM BORD 
Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower