Simon Møkster Shipping As har vunnet kontrakt for Equinor.

«STRIL PIONER» er sluttet til Equinor for 4 måneder fast + 3 x 2 måneders opsjon med oppstart
i andre kvartal 2019.
Dette er svært gledelig for rederiet og spesielt at fartøyet nå er tilbake for Equinor igjen.

Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower