Møkster sikrer nye kontrakter med Statoil for tre områdeberedskapsskip

Simon Møkster Shipping AS har inngått kontrakt med Statoil for videreføring av områdeberedskapstjenester i Nordsjøen og Norskehavet. Kontrakten gjelder skipene Stril Merkur, Stril Herkules og Stril Poseidon og medfører at disse vil være i operasjon for Statoil til juli og desember 2025. I tillegg kommer opsjoner. Kontrakten er den største enkeltkontrakten i Møksters historie og medfører at 80 arbeidsplasser til sjøs blir sikret.

Skipene er avanserte områdeberedskapsskip og dekker beredskapen i store områder på sokkelen. Primæroppgavene til skipene er innen redning, oljevern, nødslep og brannvern. Skipene har også tilleggsoppgaver innenfor bøyelasteoperasjoner samt at Stril Herkules og Stril Merkur også yter ROV tjenester.
Møkster er glade og stolte over den tillit Statoil har vist oss, og vi ser fram til samarbeidet med å videreutvikle beredskapstjenestene på sokkelen i årene som kommer.

Kontaktpersoner
Anne Jorunn Møkster, Man. Dir. Mob: 90884431
Nils A. Liaaen, CCO Mob: 416 43 988
 
 

Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower