Stril Power - 1997 til 2018

Våren 1996 gikk oljeselskapet Esso ut med at de hadde behov for et multifunksjonelt beredskapsfartøy når Balderfeltet etter planen skulle starte produksjonen i 1997. 

I tillegg til å dekke beredskapstjenester og ROV-operasjoner, måtte skipet ha utstyr og kapasitet til forsynings- og ankerhåndtjenester, ORO-klasse, NOFO, slepekraft på 140 tonn, FIFI-utstyr, «tilstrekkelig» slepekraft fra baugen og betydelig underdekkskapasiteter. 

Rederiet vant fram, og 20. september 1996 forelå beslutningen. Byggeoppdraget ble gitt til Aukra Industrier. Det flotte nye skipet, Bygg 92, ble levert 30. april 1997.  Anne Jorunn Møkster var gudmor og døpte skipet Stril Power, rederiets andre skip med dette navnet. Skipet gikk samme dag inn på kontrakt med Esso for 5 år + 3 x 3 år.

I boka Seilas i hvit sektor er det et kapitel med overskriften Nye tider – nye utfordringer. Stril Power var det første av de «store nye» skipene i rederiet, nye utfordringer både for seilende og kontoret. Det ble mange kurs for de som skulle om bord for å kunne betjene nytt utstyr, gjøre nye oppgaver og tilfredsstille nye krav fra myndigheter og oppdragsgiver. 

Høsten 2016 gikk skipet ut av kontrakt etter alle disse årene med samme kontraktør og ble lagt i opplag. Skipet ble seinere solgt og overlevert nye eiere 08. februar 2018.

Stril Power var begynnelsen på en lang rekke nybygg. Optimisme og fremtidsvyer etter kontrakten på dette bygg førte til at opsjonen på Bygg nr. 93 ble erklært, det ble Strilborg som stod ferdig allerede året etter.  De eldre beredskapsskipene ble etter hvert erstattet med nye. 


Tre av de som har lengst fartstid om bord, bilde tatt i forbindelse med markeringen av 15 år uten fraværskade:
Matros Geir Vinnes, fra 16.05.1997 – 10.12.2016, p.t omb. Strilborg
Matros Jens Kåre Jensen, fra 21.05.1997 – 23.11.2016, p.t. omb. Strilmøy
Kokk Jan Robberstad, fra 16.05.1997 – 31.11.2013 (pensjonist)

Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower