Strilborg - 20 år uten fraværskade

10. april 1997 ble nok en kontrakt inngått mellom oljeselskapet Esso og Simon Møkster Shipping AS, denne gang for et skip ved Jotunfeltet. Rederiet erklærte opsjonen på Bygg nr. 93 ved Aukra Industrier på et søsterskip til Stril Power, basert på god erfaring ved byggingen av denne.

Sjøsettingen var i november 1997, og 07. februar 1998 ble skipet døpt «STRILBORG».

Første kontrakten var på 5 år fast pluss opsjoner.  Skipet gikk i supplyfart med Dusavik som base fram til Strilmøy kom i 2005 og overtok denne kontrakten. Strilborg gikk da til en to års kontrakt med Statoil, og har seinere seilt for forskjellige kontraktører.

Etter 8 måneder i opplag i 2015 gikk skipet på kontrakt til Kystverket fra 01.01.2016 for 1 år + 1 års opsjon.  Kontrakten ble fornyet fra 01.01.2018 for 1 år + 1 års opsjon.

Tjenesten går ut på slepe- og beredskapstjeneste for Sone A Finnmark – Troms og

Sone B Troms-Nordland.

 

Gratulerer med 20 års-dagen!

Strilborg har også oppnådd 20 år uten fraværsskade. Takk til alle de som har vært, og er, om bord.

Simon Møkster Shipping AS| Pb 108, 4001 STAVANGER| Telephone: (+47) 51 83 90 00| Fax: (+47) 51 83 90 90| post@mokster.no Developed by NetPower